Over NX Burst

Het breken, fragmenteren of splijten van gesteentes en het slopen van beton op moeilijk bereikbare plaatsen of in een gevoelige omgeving is nu geen probleem meer. NX Burst Europe B.V. is exclusief distributeur van de NX Burst Safety Cartridges voor Europa. In samenwerking met ons professionele netwerk van sub -distributeurs garanderen wij een Europese dekking.

Onze dienstverlening:
•    Productie en verkoop van NX Burst cartridges en nevenproducten
•    Advies en begeleiding door NX Burst Experts
•    Opleiding NX Burst Operator en instructiecursus voor non- explosives 

De NX Burst Safety Cartridges worden wereldwijd toegepast als een goed alternatief voor het gebruik van explosieven of de inzet van zware sloopkranen. Dankzij zijn unieke kenmerken is de NX Burst Safety Cartridge het aantrekkelijkste product voor het breken van steen en beton in ecologische kwetsbare gebieden of in de nabijheid van bestaande infrastructuur. De uitgebreide reeks afmetingen en ladingen maken NX Burst geschikt voor een scala van toepassingen in de sloop, renovatie, weg/ en waterbouw en mijnbouw.

De NX Burst Safety Cartridges zijn door onze experts de laatste jaren veelvuldig getest en toegepast bij veel voorkomende sloopwerkzaamheden. Door de jarenlange sloop- en springwerk ervaring van onze experts heeft dit geresulteerd in een door  NX Burst speciaal ontwikkelde cartridge voor dit marktsegment. Hiermee is NX Burst Safety Cartridge de enige juiste cartridge voor sloopwerk. Door een extra stevige wanddikte met een wig kop voor de stabiliteit, kan deze patroon zijn werking optimaal doen in het boorgat.

Milieubeperkingen voor beton-, en rots fragmentatie

De voornaamste milieubeperkingen die normaliter van toepassing zijn op beton en rots fragmentatie in ecologisch kwetsbare gebieden, zijn overdruk, lawaai, trillingen van de grond en rondvliegende beton en rots fragmenten
Het is van cruciaal belang om deze elementen in ecologisch kwetsbare gebieden onder controle te houden, om mogelijke schade aan mensen en infrastructuur te voorkomen of te minimaliseren.

Overdruk

Overdruk (druk boven atmosfeer) wordt veroorzaakt door trillingen of compressieve golven die via de lucht worden overgedragen, geproduceerd door de snelle uitzetting van explosieve gassen en de snelle beweging van het beton of de rots, met als gevolg de plotselinge verplaatsing van lucht rondom de springlading.
De overdrukniveaus die door Nxburst™-cartridges worden geproduceerd, zijn laag in vergelijking met conventionele explosies, zijn van kortere duur en veroorzaken veel minder vaak schade. Dit biedt onze cartridges een belangrijk voordeel ten opzichte van explosieven in ecologisch kwetsbare gebieden.
 

Lawaai

Lawaai maakt deel uit van de overdrukgolf die binnen de hoorbare frequentieregio van het menselijke oor valt, waarbij sprake is van overlast, eerder dan van schade, het hoge-frequentiedeel van het luchtdrukdeel is niet hoorbaar, maar structuren, zoals ramen, kunnen daarop reageren en secundair geluid produceren, zoals gerammel. Een goed afgestemde Nxburst™-cartridge in beton of graniet produceert in het algemeen een geluidsniveau van 80 – 85 dB op 50 meter van de explosie, ruim binnen het veiligheidsniveau van 128 dB, vastgesteld door het US Bureau of Mines. Het geluidsniveau kan worden beperkt door gebruik van een transportband, andere matten of grondbedekking om de gaten te bedekken waarin de cartridges tot ontsteking worden gebracht.
 

Trillingen van de grond

Trillingen van de grond als gevolg van explosies, kunnen schade veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur in de nabije omgeving van de explosie. De hoeveelheid schade die veroorzaakt wordt door trillingen na een explosie, is afhankelijk van de omvang, de frequentie en de duur van de trillingen.
Nxburst™-cartridges hebben een trillingsignatuur die wordt geproduceerd door de combinatie van trillingsgolven van hoge frequentie van korte duur en kleine omvang, waardoor ze dicht bij locaties kunnen worden gebruikt die gevoelig zijn voor trillingen, waar conventionele explosies verboden of onpraktisch zijn.
Een specifieke trillingsvergelijking van Nxburst™-cartridges is ontwikkeld op grond van gegevens die zijn bijgehouden en verzameld uit diverse holten in rotsen die werden gefragmenteerd in gevoelige burgerlijke toepassingen. Deze gegevens zijn verzameld door een onafhankelijke groep, om een praktische grafiek te reduceren waarin trillingsniveaus (PPV) in verband werden gebracht met het gewicht van de lading en de afstand tot de explosie waar de trillingen werden gemeten. Trillingen van de grond door onze cartridges vallen ruim binnen de maximumniveaus die zijn vastgesteld door het US Bureau of Mines.
 

Rondvliegende beton-, of rots fragmenten

Rondvliegend gesteente kan een bijzonder gevaarlijk neveneffect zijn van ontploffingen. Een Nxco-cartridge produceert een optimale drukregeling van de cartridge in de opening, voor een bepaalde belasting en bepaald type beton of rots. De snelheid en de afstand die de beton of rots fragmenten overbruggen, worden bij het gebruik van onze cartridges beperkt, dankzij de kenmerken van de drukpuls van Nxburst™-cartridges.
Gecontroleerd gas dat onder relatief lage druk vrijkomt uit Nxburst™-cartridges, zorgt voor een minimale hoeveelheid, met lage snelheid rondvliegend gesteente, dat in het algemeen binnen een afstand van 20 – 30 meter van de explosie blijft.
Rondvliegend gesteente is 100% controleerbaar door het beton of de rots te bedekken met zand of rubber matten.
 

Blokkering van pletmachine

Om blokkades uit een pletmachine, veroorzaakt door te grote rotsblokken in de brekerklauwen of opening, te verwijderen, is een minimum aan energie en een maximum aan flexibiliteit vereist.
Gebruik van Nxburst™’s 13 mm Rockpoppers om rotsen te breken die in de klauwen van een pletmachine zijn vastgeraakt, voorkomt dat de pletmachine of een deel van de infrastructuur van de mijn beschadigd raakt. Onze 13 mm Rockpopper splijt de rots zonder rondvliegend gesteente, schokeffecten of veel lawaai.
 

Winning van natuursteen

Nxburst™-cartridges worden gebruikt om graniet te splijten voor natuursteen in de winningsindustrie. De voordelen van het gebruik van Nxburst™-cartridges in plaats van zwart buskruit of een equivalent daarvan, zijn dat onze cartridges waterbestendig zijn, geen vonken schieten en niet schokgevoelig zijn.
Dit maakt Nxburst™-cartridges eenvoudiger en veiliger in het gebruik, bij opslag en transport. In het algemeen wordt de 28 mm-serie Nxburst™-cartridges gebruikt in een opening van 32 mm.